3. pražské laické sdružení sv. Dominika - společenství bl. Mannese Guzmana   web site    http://www.laici3ps.op.cz

 

Blahoslavený Mannes Guzman

(18.srpna)

 

Byl to druhý ze dvou starších bratří sv. Dominika

 (ve skutečnosti, jak se zdá, to byli jeho bratři nevlastní).

 Zdá se, že Mannes byl značně starší než jeho mladý bratr Dominik.

 Vydal svědectví o jeho morální autoritě a o jeho svatosti tím,

 že sám zaujal místo mezi jeho prvními druhy a žáky.

 Jak říká kronikář, byl to muž kontemplativní: "Mírný, pokorný, radostný a

laskavý", ale také "ohnivý kazatel".

Byl členem skupiny, která založila v Paříži roku 1217 konvent svatého Jakuba.

 Roku 1219 mu dal svatý Dominik na starost dominikánské mnišky

 Z madridského kláštera.

Zemřel v klášteře svatého Petra Gumiela kolem roku 1235.