web site    http://www.laici3ps.op.cz

 

 

Dokumenty související s Laickými sdružením sv.Dominika

Formace

Sliby

Stanovy Laických sdružení sv. Dominika,

Všeobecná vyhlášení

Partikulární směrnice

Kodexu kanonického práva (volby)

 

 

 

  Kontakt na správce stránek